Línea 277

Avellaneda - Parque Lomas de Zamora
Union de empresas conformadas por:
COMPANIA LA PAZ AMADOR MOURE S.A.C.I.EMPRESA DE TTES. FUTURO S.R.L.LA PERLITA S.A.

De Barrio Núñez (Avellaneda) - por Acceso Sudeste - H. Cortéz - Debenedetti - Cnel. Suárez - Gral. Roca - 25 de Mayo - Av. Mitre - Estéves - Av. Pavón - Estación Avellaneda - Estación Gerli - (Lanús) - Av. H. Yrigoyen - Estación Lanús - Estación R. Calzada - (L. de Zamora) - Uriarte - Av. Talleres - Gral. M. Rodríguez - Av. Pres. Perón - F. Siritto - hasta Parque L. de Zamora.
Regreso por similar recorrido.